top of page

Философията на компанията отразява нашата привързаност към ценностите и принципите, от които се ръководим в ежедневното си общуване с нашите служители, клиенти и партньори.

 

Коректност

oсъзнаваме нашата отговорност и спазваме дадените обещания и ангажименти. 

 

Съпричастност на хората

създаваме подходящи условия, стимулиращи нашите служители за пълноценно участие и инициатива при изпълнение на тяхната дейност.

 

Ориентираност към клиента

стремим се да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни.

 

Качество

непрекъснатото подобряване на качеството на нашите продукти и услуги е в основа та на всички наши дейности.

 

Какво преставляват композитите

основавайки се на принципа, че за създаването на висо кокачествен продукт е необходимо да се вложат висококачествени материали, ние избираме доставчиците си сред водещите производители на материали и оборудване и градим отношенията с тях на базата взаимноизгодни решения, отговорност и доверие.

bottom of page