top of page
Какво е маркировка CE

Като Бари, ние отдаваме значение на стандартите за качество в нашето производство. Поради тази причина ние обръщаме внимание на тестовата проверка и сертифициране.

 

Виждаме букви CE върху много продукти в свободно обращение в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Този знак, който означава европейско съответствие, показва, че продуктите, продавани в рамките на Общността, са проверени/оценени съгласно минималните изисквания за безопасност, здраве и опазване на околната среда.CE маркировка означава условия за справедлива конкуренция, като задължава всички производители да спазват едни и същи правила за отчетност.

Основната характеристика на регламентите на ЕС е, че продуктите, носещи маркировка CE, са ограничени до основни изисквания, които поставят високи изисквания за здраве и безопасност. Основните изисквания изразяват присъщите опасности на продукта, така че като Бари правим анализи на риска и внимателно подготвяме технически файлове.

M7111-22-Modül C2 (rev.01) (Evsel Metal Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Setüstü, bir gözü elektrikli için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-23-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Ankastre Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Ankastre, dört gözü gazlı

cam yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-21-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Setüstü, dört gözü gazlı cam yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-25-Modül C2 (rev.01) (Evsel Setüstü Gazlı Elektrikli Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

To see our latest designs and products you can download our brochure

M7111-24-Modül C2 (rev.01) (Evsel Metal Yüzeyli Ankastre Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Ankastre, dört gözü gazlı emaye ve krom yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-21-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

To see our latest designs and products you can download our brochure

bottom of page