top of page
CE İşareti Nedir

Bari olarak üretimimizde kalite standartlarına önem veriyoruz. Bu sebepten dolayı test muayene ve belgelendirmeye özen gösteriyoruz.

 

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. CE işareti tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

AB yönetmeliklerinin başlıca özelliği, CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık ve güvenlik gereklerini ortaya koyan temel gereklerle sınırlandırılmış olmalarıdır. Temel gerekler ürünün doğasında olan tehlikeleri ifade eder, bu yüzden Bari olarak risk analizlerini yapıp teknik dosyalarına özenle hazırlıyoruz.

M7111-22-Modül C2 (rev.01) (Evsel Metal Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Setüstü, bir gözü elektrikli için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-23-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Ankastre Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Ankastre, dört gözü gazlı

cam yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-21-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Setüstü, dört gözü gazlı cam yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-25-Modül C2 (rev.01) (Evsel Setüstü Gazlı Elektrikli Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

To see our latest designs and products you can download our brochure

M7111-24-Modül C2 (rev.01) (Evsel Metal Yüzeyli Ankastre Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Ankastre, dört gözü gazlı emaye ve krom yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-21-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

To see our latest designs and products you can download our brochure

bottom of page