top of page
CE Mark nədir

Bari olaraq istehsalımızda keyfiyyət standartlarına önəm veririk. Bu səbəbdən test yoxlamasına və sertifikatlaşdırmaya diqqət yetiririk.

 

Avropa İqtisadi Bölgəsində (EEA) sərbəst dövriyyədə olan bir çox məhsulların üzərində CE hərflərini görürük. Avropa Uyğunluğunu ifadə edən bu işarə Birlik daxilində satılan məhsulların minimum təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğun olaraq yoxlanıldığını/qiymətləndirildiyini bildirir.CE işarəsi bütün istehsalçıları eyni cavabdehlik qaydalarına əməl etməyə məcbur etməklə ədalətli rəqabət şərtləri deməkdir.

Aİ qaydalarının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, CE nişanı daşıyan məhsulların yüksək sağlamlıq və təhlükəsizlik tələbləri müəyyən edən əsas tələblərlə məhdudlaşmasıdır. Əsas tələblər məhsulun xas təhlükələrini ifadə edir, buna görə də Bari olaraq biz risk analizləri edirik və texniki sənədləri diqqətlə hazırlayırıq.

M7111-22-Modül C2 (rev.01) (Evsel Metal Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Setüstü, bir gözü elektrikli için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-23-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Ankastre Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Ankastre, dört gözü gazlı

cam yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-21-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Setüstü, dört gözü gazlı cam yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-25-Modül C2 (rev.01) (Evsel Setüstü Gazlı Elektrikli Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

To see our latest designs and products you can download our brochure

M7111-24-Modül C2 (rev.01) (Evsel Metal Yüzeyli Ankastre Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

Ankastre, dört gözü gazlı emaye ve krom yüzeyli ocaklar için CE işaretlemesi ile ilgili standartlara uygunluk belgesi.

M7111-21-Modül C2 (rev.01) (Evsel Cam Yüzeyli Setüstü Ocak) - 2023.jpg

AB Tipe Uygunluk Belgesi
Modül C2

To see our latest designs and products you can download our brochure

bottom of page